TURISM

Datorită aşezării comunei în imediata apropiere de fluviul Dunărea, turismul capătă o revigorare. În acelaşi timp, pe teritoriul administrativ al comunei se află o pensiune turistică (cu specific vânătoresc).

Pensiunea „Castel“, un fost conac, este situată în inima câmpului, la şapte kilometri de Chiciu. Departe de zgomotul oraşului, zona oferă cadrul ideal pentru o vacanţă perfectă. Accesul la pensiune se face pe un drum de câmpie ori pe dig până la kilometrul 388. Unul din cele trei imobile refăcute este un fost conac de vânătoare boieresc. Acesta a fost ridicat în anii 1800, iar în perioada comunistă a fost reconstruit pentru o exploataţie agricolă. În 2005 a început construcţia pensiunii care este alcătuită din două corpuri cu un nivel şi unul cu două etaje. Pensiunea dispune şi de un iaz pentru pescuit şi de o minigrădină zoologică.

Alte puncte de atracţie turistică ale comunei Grădiştea mai pot fi considerate şi: siturile arheologice (Movila Berzei, Măgura Cuneştilor şi Grădiştea Ceacu), bisericile considerate monumente istorice ce poartă hramul Sf. Ierarh Nicolae din satele Bogata şi Rasa, monumentele eroilor din Grădiştea şi Rasa dar şi lacul Gălăţui.

 

Infrastructura si mediu

 

COMUNA GRADISTEA

Suntem atestaţi pe aceste meleaguri încă din anul 1608, când vornicul Cernica şi soţia lui Chiajna, au cumpărat moşia Cuneşti şi au dăruit-o mănăstirii Cernica pe care era situat.

Satul Rasa a fost de fapt parte integrantă alături de satele Vaidomir, Cuneşti şi Bogata din comuna Rasa.

Înainte de 01 ianuarie 1965 comuna Grădiştea s-a numit Cacomeanca şi ceva ani mai înainte Mănucu de la vestitul boier  Manuc bei.

Comuna Grădiştea aparţine judeţului Călăraşi, situat în partea de Sud - Est a României. În cadrul judeţului, comuna se află în partea de Sud, pe şoseaua ce leagă municipiul reşedinţă de judeţ de oraşul Olteniţa, la o distanţă de 12 kilometri de primul. La trecerea din câmpia fără sfârşit a Bărăganului spre luncă, dispuse pe marginea sudică a terasei Călăraşi, se află satele Grădiştea, Cuneşti, Rasa şi Bogata, care fac parte din salba de aşezări întinse de-a lungul Dunării, sate care alcătuiesc actuala comună Grădiştea. Satele sunt înşirate pe şoseaua Călăraşi - Olteniţa, şosea ce constituie principalul ax de comunicaţie ce străbate comuna pe o lungime de circa 12 kilometri. Cea mai apropiată staţie de cale ferată este la Călăraşi. Comuna Grădiştea - judeţul Călăraşi, este persoană juridica de drept public. Comuna are patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină.

Vecinătăţile comunei - la nord comunele Cuza Vodă şi Alexandru Odobescu; - la est comuna Cuza-Vodă; - la vest comunele Ciocăneşti, Independenţa şi Alexandru Odobescu; - la sud se află graniţa României cu Bulgaria şi fluviul Dunărea.

Datorită aşezării, avem o climă continentală, cu cantităţi reduse de precipitaţii (veri secetoase şi ierni geroase). Comuna se află situată într-o zonă de câmpie iar în sudul ei avem lunca din imediata apropiere a Dunării.

Comuna Grădiştea are 4728 de locuitori şi 2073 locuinţe.

Toate satele comunei sunt racordate la reţeaua de alimentare cu apă susţinută de cele 11 puţuri forate la mare adâncime.Iluminatul public este realizat în proporţie de sută la sută (drum naţional şi străzi colaterale).

În fiecare sat al comunei există rampe ecologice pentru depozitarea gunoiului.

Viziunea comunitara

Resurse umane

Planul de actiune pentru dezvoltare durabila