Cetateni de onoare
privind conferirea titlului de „Cetatean de Onoare” al comunei Gradistea


Consiliul local al comunei Gradistea, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara de lucru astazi 19 mai 2008,

Avand in vedere:

- expunerea de motive a Primarului comunei Gradistea, cu privire la conferirea titlului de „Cetatean de Onoare” al comunei Gradistea;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
- prevederile Legii nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica;
- prevederile art. 36(8), din legea administratiei publice locale nr. 215/2001 – republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.
In temeiul art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 – republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,

 

H O T A R A S T E:


Art.1.-Pentru faptele de arme savarsite pe campul de lupta, se confera titlul de „Cetatean de Onoare” al comunei Gradistea, urmatorilor veterani de razboi:
- APOSTOL I. NICOLAE
- TOPARCEANU GHEORGHE
- BOTEA I. VASILE
- STEFAN STEFAN
- BARAITARU MIHAI
- MILEA IVAN
- CALINESCU VICTOR
- RADUCAN S. APOSTOL
- STAN I. MARIN
- VASILE ST. ION
- DINCA C. CONSTANTIN
- CRAIA GH. GICA (post mortem)
- CRAIA GH. ION (post mortem)
- FLORESCU N. DUMITRU (post mortem)
- NISTOR R. ION (post mortem)
- TUDOR N. ILIE (post mortem)
- DINESCU BRATU (post mortem)
- ION GH. ION (post mortem)
- IANCU GICA (post mortem)
- BARBU COSTACHE (post mortem)
- STAN R. ANGHEL (post mortem)
- RUSEN CONSTANTIN (post mortem)
- RADU BARAITARU (post mortem)
- IONEL V. COSTACHE (post mortem)
- TANASE LEONAT (post mortem)
- DINCA NICOLAE (post mortem)
- CRAIA MARIN (post mortem)
- STANCIU ALEXANDRU (post mortem)
- ANDREI ION (post mortem)
- CAZACU VASILE (post mortem)
- VOICU NICOLAE (post mortem)
- ILIE C. IANOVITA (post mortem)
- IVANCIU CONSTANTIN (post mortem)

PRESEDINTE DE SEDINTA
Maria BOTEA 
Contrasemneaza,
Secretar,
Chirea BOTEA

Nr. 20
Data : 19 mai 2008Aprobati prin HCL nr. 39/2005

- Preot ALEXE POPESCU (post mortem) - ctitor al bisericilor din satele Cunesti si Rasa;
- Profesor LIVIU MIHAILESCU (post mortem) - fiu al comunei - muzeograf - Director al Muzeului judetean Braila si colaborator al Muzeului Dunarii de jos Calarasi;
- Invatator ALEXANDRU NISTOR (post mortem) - pentru prodigioasa activitate didactica desfasurata in comuna;
- Profesor NICOLAE STANCU - pentru prodigioasa activitate didactica desfasurata in comuna;
- Inginer STEFAN STEFAN - pentru intreaga activitate desfasurata pe linia dezvoltarii economico-sociala a comunei;
- Subcomisar DUMITRU CHIRU - fiu al comunei - primul campion mondial la lupte din comuna si judetul Calarasi.