Invitatie inscriere master BUGETAT (suportat de Guvernul Romaniei), deci absolut gratuit pentru cursanti. Se platesc doar doua mici taxe initiale de inscriere si inmatriculare (stabilite de Senatul UPB; ambele sunt sub 200 lei pe candidat, in timp ce valoarea masteratului se ridica la 5000 lei).

Masterul principal la care va invit se numeste MSSMM, Modelarea si Simularea Sistemelor Mecanice Mobile. Suntem un colectiv tehnic al Universitatii Politehnice din Bucuresti (cel mai vechi si mai recunoscut), TMR1962 (Teoria Mecanismelor si a Robotilor 1962).

MSSMM, http://mastermssmm.blogspot.ro/

Avantajele masteratelor noastre sunt date de flexibilitatea lor, o pregatire treptata foarte buna, diplome recunoscute national (Minister, Guvern, ARACIS) si international, legaturi directe cu aproape toate tarile din UE (cine termina un masterat la noi se poate inscrie apoi la studii speciale in Germania, Franta, Italia, Spania, Portugalia, Suedia, Irlanda, Grecia, etc. evident cu burse). 
Cei care au terminat un master la noi, de multe ori s-au inscris in continuare si la un program de doctorat tot in cadrul UPB.

Avem trei masterate: IMST, MSSMM si CPSM.
Orice licentiat se poate inscrie, dar au o mai buna dexteritate (in general) cei cu licente apropiate: fizica, matematica, chimie, inginerie (de orice fel), stiinte economice, informatica, tic, tehnologie, biologie. 
MSSMM si CPSM sunt mai mult tehnice (robotica, mecatronica, electronica, automatizari, automobile, autovehicule rutiere, motoare termice, cibernetica, informatica, mecanica, vehicule, trenuri, transporturi, instalatii, sisteme mecanice mobile, transmisii mecanice), IMST este un masterat in inginerie si management (potrivit pentru orice fel de licenta, si mai ales pentru cadrele de conducere). Toate masteratele noastre sunt bugetate, si absolut gratuite, inclusiv cursurile (in format electronic). 

Dosarele se pot depune la noi la departament individual sau colectiv (un delegat vine cu mai multe dosare).

Inscriere rapida la Directorul de departament, Prof. Univ. Dr. Ing. Constantin OCNARESCU, mobil: 0722836836

Pentru MSSMM:
In situatiile in care masteranzii nu se pot deplasa la noi la ore, isi iau cursurile si temele prin email, le rezolva si le trimit tot electronic.
Dosarele depuse si primite asigura locuri candidatilor pentru examenul de admitere din toamna (care la noi este mai mult un interviu, de cunoastere reciproca).
Fiecare master se desfasoara pe perioada a doi ani, trei semestre de studiu, si al patrulea rezervat pregatirii examenului final si a lucrarii de disertatie.
Toate amanuntele le aflati pe site-urile masteratelor.
Noutatile se gasesc pe site-ul Universitatii: UPB
Regulament admitere master.


Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:
fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);
două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;
diploma de bacalaureat, în original;
diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2016 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);
foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;
certificatul de naştere, în copie legalizată;
adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
buletin/carte de identitate, în copie;
chitanţa de plată a taxei de admitere, obţinută de la secretariatul facultăţii.