Articole

DIRECTIA TEHNICA

Serviciul Gospodarie comunala si locativa, investitii, patrimoniu CL

Acte necesare subinchirierii fondului locativ de stat

 • Cerere TIP;
 • Contractul de inchiriere al titularului ce subinchiriaza spatiul locativ;
 • Buletin de identitate al beneficiarului subinchirierii;
 • Dupa caz, adeverinta de la locul de munca al beneficiarului subinchirierii.


DIRECTIA TEHNICA

Serviciul Gospodarie comunala si locativa, investitii, patrimoniu CL

 

 

ACTE NECESARE PENTRU

OBŢINEREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE CU LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBIL PETROLIER

 

CEREREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE CU LEMNE SE DEPUNE NUMAI DE CĂTRE PROPRIETARUL IMOBILULUI

 • COPIE ACTE IDENTITATE PENTRU TOŢI MEMBRII FAMILIEI
 • ADEVERINŢE DE VENIT PENTRU TOŢI MEMBRII FAMILIEI  (ADEVERINŢĂ SALARIU, CUPON PENSIE, CUPON ŞOMAJ, CUPON PENSIE ALIMENTARĂ, CUPON INDEMNIZAŢIE HANDICAP, CUPOANE ALOCAŢIE);
 • ADEVERINŢĂ DE LA FINANŢE PENTRU CEI CARE NU AU NICIUN FEL DE VENIT;
 • ADEVERINŢĂ DE LA REGISTRUL AGRICOL AL PRIMĂRIEI GRĂDIŞTEA CU COMPONENŢA FAMILIALĂ, TEREN AGRICOL ŞI IMOBIL DE LOCUIT;
 • CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE PENTRU CEI CARE DEŢIN AUTOTURISME CU CAPACITATEA CILINDRICĂ PÂNĂ LA 1600cmc;
 • DECLARAŢIE CĂ NU DEŢIN DEPOZITE BANCARE ÎN VALOARE MAI MARE DE 3.000 LEI .
 • ADEVERINŢĂ DE LA LOCUL NAŞTERII CĂ NU DEŢIN BUNURI MOBILE ŞI IMOBILE.

DIRECTIA TEHNICA

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii, licitatii, concesionari, cadastru

 

Acte necesare pentru Transfer taxa chirie teren pentru garaj sau copertina

 • Cerere de mana

Copie dupa:

 • contract de vanzare - cumparare, legalizat sau cu 2 martori.
 • chitanta de plata a impozitului la zi.
 • autorizatie de construire daca exista