Comuna Grădiştea are 2 şcoli şi 4 grădiniţe:

  • Liceul Teoretic Constantin George Călinescu  - 431 elevi
  • Şcoala gimnazială nr.1 Rasa   - 138 elevi
  • Grădiniţa nr. 1 Grădiştea         - 51 elevi
  • Grădiniţa nr. 2 Cuneşti             - 28 elevi
  • Grădiniţa nr.3  Rasa                 - 27 elevi
  • Grădiniţa nr.4 Bogata               - 25 elevi

Primele date despre şcoală, le avem din 1836. Este probabil ca şi înainte de acest an, preoţii din sate să fi organizat şcoli pe lângă biserici. Între 1845 – 1850 a fost construit un prim local al şcolii; se făceau în medie două clase. În 1864, legea instituie gratuitatea şi obligativitatea învăţământului primar; astfel reţeaua şcolară se extinde în toate satele comunei.

În anul 1961 este inaugurat noul local al şcolii din Grădiştea.

La momentul anului 2012 în comuna Grădiştea funcţionează în cadrul celor două şcoli laboratoare dotate de informatică, cabinete de fizică, chimie şi biologie, unde un colectiv inimos de cadre didactice încearcă să-i ghideze pe elevi în tainele cunoaşterii. Şcolile dar şi o parte din grădiniţe au fost reabilitate, oferind copiilor condiţii bune de educaţie.  Liceul tehnologic are o dotare europeană, în ce priveşte aparatura specifică – industrie alimentară.