TABEL NOMINAL
privind componenta comisiilor Consiliului Local :

1. comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociala, activitati economico-financiare, administrare a domeniului public si privat al comunei, juridica si de disciplina

        STAN CORNELIA
         BARAITARU ION
        COJOCARU ALEXANDRU SANDEL
        TICU DOINA MIHAELA
         STOIAN VIRGIL
 
2. comisia pentru agricultura, protectia mediului, gospodarie comunala, comert, servicii, amenarea teritoriului si urbanism
        MAILAT  VALENTIN CONSTANTIN
         SIMION  STAN
         CARAION GHEORGHE CATALIN
 
3. comisia pentru invatamant, sanatate, cultura si culte, munca si protectie sociala, activitati sportive si turism
        ACHIM LICA
         RADU  IOANA
         NUTU  PETRE
 
4. comisia administratie publica locala, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor
         BOBOC  ALECSANDRU
         NUTU  PETRE
         CIOCOI  MIHAITA