Ciclism prin Grădiștea –Tradiție , Cultură și Natură

 

Comuna Grădiștea, județulCălărași a implementatproiectul „Pistepentrucicliști – cale de valorificare a tradițiilor și potențialului economico-social al comunei Grădiştea, judeţul Călăraşi” şi „Conservarea specificului local prin organizarea de târguri tradiţionale şi evenimente culturale, utilizarea mijloacelor de prezentare on-line a patrimoniului natural şi cultural al comunei Grădiştea”
În cadrul proiectului s-a organizat un curs de ghid turistic pentru o bună promovare a circuitului turistic al zonei şi de popularizare a comunei Grădiştea.