PROIECTE ŞI DOCUMENTAŢII EXISTENTE

 

 

 

 1. „Modernizare bază sportivă în comuna Grădiştea, judeţ Călăraşi” – proiect cu finanţare aprobată prin OG nr. 7/2006;

 

 1. „Consolidare, reabilitare şi extindere şcoala cu clasele I-VIII sat Grădiştea” – proiect finanţat de MECTS;

 

 

 1. „Construire grădiniţă cu program normal cu 2 săli de grupă în sat Rasa, comuna Grădiştea, judeţ Călăraşi” – proiect finanţat de MECTS;

 

 1. „Înfiinţare aşezăminte culturale” – proiect depus în cadrul OUG nr. 118/2006;

 

 

 1. „Consolidare, reabilitare şi extindere infrastructură educaţională în comuna Grădiştea, judeţ Călăraşi” – proiect depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;

 

 1. Studiu de prefezabilitate „Înfiinţare distribuţie de gaze naturale în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (comunele Grădiştea şi Ciocăneşti);

 

 

 1. Studiu de fezabilitate „Asfaltare drumuri în sat Grădiştea, comuna Grădiştea, judeţ Călăraşi” – a făcut parte din proiectul integrat depus în cadrul PNDR măsura 322;

 

 1. Studiu de fezabilitate „Înfiinţare reţea de canalizare în sat Grădiştea, comuna Grădiştea, judeţ Călăraşi” - a făcut parte din proiectul integrat depus în cadrul PNDR măsura 322;

 

 

 1. Studiu de fezabilitate „Construire grădiniţă în sat Rasa, comuna Grădiştea, judeţ Călăraşi” - a făcut parte din proiectul integrat depus în cadrul PNDR măsura 322;

 

 1. Memoriu justificativ „Dotare cămin cultural” - a făcut parte din proiectul integrat depus în cadrul PNDR măsura 322;

 

 

 1. Studiu de fezabilitate „Înfiinţare pistă de biciclete” - a făcut parte din proiectul integrat depus în cadrul PNDR măsura 322;