ÎNFIINŢARE PARC ÎN COMUNA GRĂDIŞTEA, JUDEŢ CĂLĂRAŞI

 

 

În satul Grădiştea a fost înfiinţat un parc, pe un teren aparţinând domeniului privat al comunei Grădiştea, parc pentru modernizarea căruia primăria intenţionează accesarea unui proiect în cadrul Strategiei de dezvoltare locală integrată a zonei pescăreşti „Dunărea Călărăşeană” din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013, măsura 2.1.1 – „Îmbunătăţirea competitivităţii zonei de pescuit, prin investiţii, în vederea îmbunătăţirii mediului de viaţă”, proiect pentru elaborarea căruia s-au făcut demersurile în vederea încheierii unui contract cu un consultant de specialitate.