DIRECTIA TEHNICA

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii, licitatii, concesionari, cadastru

 

Acte necesare pentru obtinerea vizei de dezmembrare teren

  • Cerere de mina
  • Documentatie tehnica intocmita de expert topo
  • Inclusiv extras CF ( 3 exemplare) cu viza OCAOTA