Ciclism prin Grădiștea –Tradiție , Cultură și Natură

         Comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi a implementat proiectul „Piste pentru ciclişti – cale de valorificare a tradiţiilor şi potenţialului economico-social al comunei Grădiştea, judeţul Călăraşi” şi „Conservarea specificului local prin organizarea de târguri tradiţionale şi evenimente culturale, utilizarea mijloacelor de prezentare on-line a patrimoniului natural şi cultural al comunei Grădiştea”

          În data de 04 noiembrie 2016, la Grădiştea a avut loc evenimentul intitulat ,,Sărbătoarea Toamnei” . Această sărbătoare a expus roadele muncii gospodarilor din Gradiştea -oameni harnici  cu gospodării bogate. Au avut loc spectacole de folclor, tombole organizate de sponsori cu premii în natură şi concursuri pentru elevi.
          La târg s-au valorificat de către producătorii locali roadele grădinilor de legume, apicultorii au venit cu produsele din acel an, strugurii culeşi au fost oferiţi către populaţie.