Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:

Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Primăriei comunei Grădiștea :
ȘTEFAN ANCA
COMUNA GRĂDIȘTEA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
TELEFON - 0757119391
EMAIL -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În conformitate cu prevederile art.22 din Legea 544/2001 şi ale art.36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001