a. 2.1. REGULAMENTUL CUPRINZÂND MĂSURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE ȘI CIRCULAȚIA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Cauta document

Monitorul oficial local

Toggle Bar
@2022

Meniu